Alle zeilen moeten worden bijgezet bij Stichting Leergeld Veldhoven en de Kempen. Steeds meer ‘arme’ gezinnen doen een beroep op de stichting. De doelgroep die ondersteund wordt; kinderen tussen 4 en 18 jaar is in 10 jaar tijd eerder toegenomen dan verminderd en van samenstelling veranderd.

Leergeld ondersteunt kinderen die opgroeien in gezinnen waar weinig financiële middelen zijn. Kosten voor schoolbijdragen, het schoolreisje, de sportclub, een bibliotheekpas of voor bezoek aan film of schouwburg kunnen vaak niet worden betaald. Kinderen kunnen daardoor niet meedoen in deze maatschappij wat grote gevolgen kan hebben voor hun ontwikkeling op diverse levensgebieden.

wethouder M. van Liddonk en R.Schermij

wethouder M. van Liddonk en R.Schermij

Een jongetje had kapotte voetbalschoenen en werd geweigerd bij de voetbaltraining. Leergeld heeft toen snel nieuwe schoenen geregeld waardoor hij weer mee kon doen” weet oud wethouder Mieke van Lisdonk nog. “Destijds was ik directeur bij het ROC en maakte aan den lijve mee dat jongeren schoolvervoer, een computer of het schoolgeld niet konden betalen en dat vond ik erg schrijnend” vult Ries Schermij aan. Beide bestuurders vormden (samen met de heren Flos en later Jansen) de kleine werkgroep die in 2006 Leergeld Veldhoven en de Kempen op de kaart zette.

Unieke Mensen Corry Ammerlaan

Unieke Mensen
Corry Ammerlaan

De landelijke Stichting Leergeld verzocht de burgervaders van Veldhoven en de Kempengemeenten om een afdeling op te zetten. Vanuit een grote enthousiaste werkgroep werd uiteindelijk een kleine groep geformeerd die startte met de opzet van Leergeld Veldhoven en later Leergeld de Kempen. Van Lisdonk, destijds wethouder Sociale Zaken, kreeg die taak: “De gemeente Veldhoven had regelingen voor de minima waardoor ze aan welzijnsactiviteiten konden deelnemen. We moesten werken met bonnetjes en formulieren voor de verantwoording naar het Rijk en de mensen moesten zelf naar de gemeente stappen. Die drempel was echter veel te hoog,  Leergeld kon veel laagdrempeliger werken” aldus de oud wethouder.

De werkgroep kreeg steun van de landelijke stichting bij de opzet volgens het landelijk Leergeldconcept. Van Lisdonk; “We werkten met een administrateur, een coördinator en met intermediairs… vrijwilligers die op huisbezoek gingen bij gezinnen om te bepalen of het gezin voor steun in aanmerking kwam. Dat waren toen vooral ervaringsdeskundigen want die kenden de doelgroep. Na het huisbezoek volgde overleg en als er toewijzing kwam, ondersteunde Leergeld het betreffende kind in natura . Zo werd bijvoorbeeld een biebpas altijd direct aan de bibliotheek betaald en dat gaat nu nog zo”. Schermij die “personeel” deed memoreert; “Het enthousiasme van de vrijwilligers was hartverwarmend. Er waren veel probleemgevallen en ze werden ook weleens belazerd. Dan waren er mensen die een beroep op Leergeld deden waarna bleek dat ze via een andere weg ook middelen kregen”.

Veranderingen

Beide oud Leergelders constateren dat de doelgroep in 10 jaar is gegroeid en diverser is geworden. ZZP’ers, statushouders maar ook mensen uit de schuldsanering doen een beroep op ondersteuning. In 2015 steunden de gezamenlijke Leergeldstichtingen 77.303 kinderen, een toename van bijna 8.700 kinderen, met een bedrag van 12.9 miljoen!

Tot september van dit jaar steunde Leergeld Veldhoven en de Kempen 485 kinderen, ten opzichte van 2015 een groei met 18% en ook het totale bestede bedrag steeg met 26% tot 84.130 euro. Zwemles, schoolpakket, de voetbalclub, laptop en deelname aan vakantiewerk zijn onder meer voor kinderen betaald.

De regering heeft voor het jaar 2017, voor kinderen uit arme gezinnen 100 miljoen beschikbaar gesteld. Dat geld moet met vijf andere organisaties aan de kinderen worden besteed. Een welkome steun maar daarmee is Leergeld nog niet uit de brand.

Zeker nu vaker een beroep op de stichting wordt gedaan moeten de vrijwilligers, meer dan ooit, zorgen voor een constante financiële buffer. Ze zijn daarbij voor een groot deel afhankelijk van donoren en sponsoren. Daarom wordt hard gewerkt aan het onderhouden van contacten met scholen, instellingen en het bedrijfsleven.

De invoering van de WMO, de discussie over de vrijwillige ouderbijdragen aan basisschool en voortgezet onderwijs en de gestegen schoolkosten voor MBO scholieren…al die maatschappelijke ontwikkelingen houden de Leergeldvrijwilligers ook nog eens intensief bezig. Daarnaast blijft de interne organisatie met huisbezoeken, coördinatie en administratie, controle op verleende steun (gaat hij wel naar die voetbalclub, of wordt die muziekles wel gevolgd?) veel eisen stellen aan de vrijwilligers. Al met al blijft er na 10 jaar Leergeld Veldhoven en de Kempen nog veel werk aan de winkel om kinderen uit onze doelgroep mee te laten doen in onze samenleving.