Bericht overgenomen van het Veldhovense weekblad

ASML vindt óók haar maatschappelijke taak belangrijk.

Stichting Leergeld Veldhoven De Kempen kan van ASML een bedrag van € 25.000 tegemoetzien. Voor de stichting een hoog bedrag en bovendien een extra bijdrage naast de ondersteuning via de ASML Foundation. Wat beweegt ASML?

VELDHOVEN – ASML vindt haar maatschappelijke taak belangrijk. Het bedrijft onderkent diverse groepen van stakeholders – groepen die belangrijk zijn voor ASML, maar voor wie ASML ook belangrijk is. Naast onder andere klanten, medewerkers, leveranciers en kennisinstellingen is dat ook de maatschappij, de samenleving.

Carl Leen richt zich binnen ASML onder meer op maatschappelijke sponsorprogramma’s. Hij wijst op steeds meer kinderen die de aansluiting met de maatschappij dreigen te missen. “Zij krijgen weinig of geen mogelijkheden om mee te doen met leeftijdgenoten, haken af op school omdat er te weinig of geen geld is voor binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zij raken achterop, ontwikkelen geen sociale vaardigheden en gaan misschien verloren voor onze maatschappij. Dat willen wij helpen voorkomen.”

Waarom schakelt ASML Leergeld in? “We werken al jaren samen, zoals via de ASML Foundation. Haar verhaal, haar grootte in de Kempen en haar snelheid van optreden maken de samenwerking succesvol.”