Met tientallen kwamen 13 februari de vrijwilligers van Leergeld Veldhoven de Kempen naar de lerarenkamer van het Pius X-College (Bladel) om afscheid te nemen van Wil van Egmond en zijn vrouw Christa.

Namens het bestuur sprak Tom Verspaandonk. Hij prees de succesvolle reorganisatie, die plaats vond zonder verlies aan elan, zonder kommer en kwel. Gemeenten zijn moeilijke samenwerkingspartners. Tom prees ook de waardige wijze waarop Wil met hen omging. In dat proces was het bestuur slechts klankbord. “Die spanning zal blijven. We hebben nu een mooie nieuwe voorzitter. Blij dat je het haar mogelijk hebt gemaakt het werk over te nemen. Echt gemakkelijk wordt het allerminst, maar het bestuur staat klaar om haar bij te staan”. Hij dankte Christa, die niet in het applaus deelde, maar wel in de tegenvallers voor een vaak afwezige man.

Frans Heutinck heeft de dagelijkse leiding over de Leergeldorganisatie. Hij wees op de praktische zaken die Van Egmond regelde. Hij kenschetste Wil met het citaat: “Ik sta altijd achter je maar ik moet wel de feiten weten”. Het beeldje dat scheidende vrijwilligers krijgen aangeboden was nu bestemd voor Wil en Christa, een gebaar dat zeer werd gewaardeerd.

Verontschuldigingen

Wil was zichtbaar aangedaan, maar wees erop dat resultaten met zijn allen zijn bereikt. Hij bood diegenen die hij pijn heeft gedaan zijn verontschuldigingen aan. “Je maakt in dit werk niet altijd vrienden.” Zij boodschap was dat de menselijke maat belangrijk is in het werk, niet alleen de financiële balans. Achter voordeuren vind je vaak een huis met donkere kamers. Die moeten zich weer vullen met licht, zodat het huis weer een open toekomst biedt.

Fotobijschrift: VLNR Wil van Egmond, Frans Heutinck en Tom Verspaandonk