Als meedoen voor je kind niet (meer) vanzelfsprekend is
Stichting Leergeld helpt

Sporten, scouting of muziekles. Een nieuwe fiets en laptop voor school. Voor de meeste kinderen vanzelfsprekend. Maar voor een groot aantal kinderen ook niet. Omdat er thuis geen of niet genoeg geld voor is. En dat aantal stijgt gestaag door de coronacrisis. Bijvoorbeeld omdat mensen hun baan hebben verloren of hun inkomen tijdens de crisis dramatisch hebben zien slinken. Gelukkig helpt Stichting Leergeld.

Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen is opgericht met maar één doel: alle kinderen, ook als er thuis niet genoeg geld is, kunnen gewoon meedoen. Aan binnen- én buitenschoolse activiteiten. Want hoe belangrijk is het dat je kind zich goed kan ontwikkelen?

Belangrijk!
Héél belangrijk vindt Leergeld! En daarom betaalt ze, als ouders dat zelf niet kunnen, bijvoorbeeld de laptop voor middelbare scholieren, het schoolreisje of zwemles. Of de contributie van de sportclub, scouting of muziekles. 

Aanvraag
Heeft uw kind ook hulp nodig van Stichting Leergeld? Kijk dan op www.leergeldveldhovendekempen.nl en vul het aanvraagformulier in. Een medewerker neemt dan contact met u op. Natuurlijk gaat deze zorgvuldig om met uw aanvraag en hoeft niemand anders te weten dat u hulp vraagt.  

Meer informatie?
Ook dan kunt u terecht op www.leergeldveldhovendedemlen.nl of mail uw vraag naar info@leergeldveldhovendekempen.nl. Bellen kan ook, via telefoonnummer 06-12880601.

LET OP!

Leergeld helpt bij een minimum-inkomen (tot 120% van de bijstandsnorm).

Is uw inkomen hoger? Maar blijft er door de coronacrisis, te hoge vaste lasten of schulden te weinig over voor binnen- of buitenschoolse activiteiten? Ook dan helpt Leergeld. Dit geldt ook voor zzp-ers en kleine ondernemers.