Sinds 11 februari is Leergeld Nederland vaste begunstigde van de Vriendenloterij. Dit betekent dat de landelijke Leergeldorganisatie tot 2023 ieder jaar een bijdrage van € 200.000 van de Vriendenloterij ontvangt.

Tijdens het Goed Geld Gala van 11 februari maakte de ambassadeur van de Vriendenloterij, Wolter Kroes, dit nieuws bekend. Hij overhandigde tevens de eerste cheque van € 200.000 aan landelijk voorzitter Peter van der Velden en directeur Gaby van den Biggelaar van het landelijk bureau.

Beide bestuurders benadrukten dat deze toekenning mede is te danken aan de inzet van ontelbaar veel Leergeldvrijwilligers in den lande. Leergeld telt inmiddels 105 stichtingen die lokaal actief zijn en die daardoor gezamenlijk ieder jaar 115.000 kinderen ondersteunen.

Leergeld Nederland heeft veel energie gestoken in de aanvraag om voor 5 jaar vaste begunstigde te mogen zijn van de Vriendenloterij. In de gesprekken is verwezen naar de enorme ontwikkeling van het werk van Leergeld in de afgelopen jaren. De lokale stichtingen hebben daarin een cruciale rol.

Het hoofd Goede Doelen van de Vriendenloterij concludeerde dat de loterijj de armoede niet kan oplossen maar wel “het leven van kinderen die in Nederland in armoede opgroeien aangenamer kan maken en kan voorkomen dat zij in een sociaal isolement terecht komen”.

Met deze toekenning is de continuiteit van het werk van Leergeld Nederland de komende 5 jaar gegarandeerd. Daarnaast blijft het nodig om steeds weer voldoende financiële middelen te verkrijgen om de ondersteuning, van kinderen in armoede, blijvend voort te kunnen zetten.