VELDHOVEN – Stichting Leergeld afdeling Veldhoven de Kempen ziet het aantal aanvragen voor computers stijgen.

De stichting helpt gezinnen die financieel niet daadkrachtig zijn. Normaal gesproken komen die aanvragen van gezinnen met middelbare scholieren, maar door het thuisonderwijs hebben ook basisscholieren vaker een computer nodig.

1000 laptops

Van 1 januari tot en met 1 maart reikte de stichting zes laptops uit aan gezinnen, sindsdien waren er dat al 42. Daarnaast zijn er nog ruim 135 uitgeven aan Leergeld in buurgemeenten. Dankzij een eerdere donatie van 1000 laptops van ASML heeft Leergeld Veldhoven de Kempen de mogelijkheid om laptops door te geven aan buurstichtingen.

Chrisje Karsmakers is de contactpersoon voor alle scholen in Veldhoven en de Kempen, (inclusief Bergeijk): ,,Onze uitgangspunten blijven overeind, maar we zijn ruimhartig in deze tijd. We willen dat er zeker geen kinderen buiten de boot vallen.”

Besteedbaar inkomen

Mensen die onder 120 procent van het minimumloon zitten, komen in aanmerking voor hulp van Leergeld. Daarbij wordt ook gekeken naar het besteedbaar inkomen. Iemand kan op basis van die 120 procent niet in aanmerking komen, maar wel hoge vaste lasten hebben. Daar houdt de stichting ook rekening mee. ,,We hebben liever dat mensen ons een keer te veel bellen als ze twijfelen of ze in aanmerking komen, dan te weinig”, vervolgt Karsmakers.

Vele PC’s beschikbaar via onze sponsor.

Hoewel de aanvragen voor computers toenemen, nemen de andere aanvragen juist af. Omdat alle activiteiten stilliggen, komen er nauwelijks aanvragen binnen voor sport(-kleding) of schoolactiviteiten. Karsmakers zegt dat zij en haar collega’s zich ook zorgen maken om de spanning die in gezinnen uit de doelgroep kan ontstaan door het thuiszitten. Digitale middelen kunnen kinderen afleiding bieden. In principe verzorgt de stichting één laptop of tablet per gezin, maar voor grote gezinnen kan een uitzondering worden gemaakt.

Zzp’ers en kleine ondernemers

De stichting heeft contacten met onder meer ASML, Brainport Development en MKB Eindhoven. Deze organisaties kijken of ze wat kunnen betekenen als er een tekort ontstaat. De stichting verwacht dat het aantal aanvragen de komende tijd nog stijgt. ,,We roepen ook zzp’ers en kleine ondernemers op zich te melden. We maken ons zorgen om hen. Mensen die normaal 2500 euro verdienen en nu maar 1100 kunnen bijvoorbeeld ook in aanmerking komen.”

Gewoonlijk komt bij een aanvraag altijd een intermediair van Leergeld op bezoek, vanwege de coronamaatregelen wordt telefonisch contact opgenomen met aanvragers. Wie een aanvraag in wil dienen of contact wil met Stichting Leergeld kan terecht op leergeldveldhovendekempen.nl.

Bianca Kuijpers 01-04-20, Bron: ED