Op vrijdag 18 februari 2022 organiseert Stichting Leergeld Veldhoven en de Kempen
van 14:00 – 18:00 uur in Theater De Muzenval te Eersel.

Doel symposium
We willen u kennis laten maken met het ‘Kansrijk Armoedebeleid’. Daarnaast leert u hoe u signalen van armoede kunt herkennen en
welke mogelijkheden Stichting Leergeld biedt om kinderen mee te kunnen laten doen met o.a. sport, muziek, zwemles, etc. ook al is
er thuis geen geld voor.

Voor wie?
Dit symposium is bestemd voor iedereen die vanuit hun functie of maatschappelijke rol direct of indirect in contact staat met
(ouders van) kinderen en jongeren die mogelijk te maken hebben met financiële problemen binnen het gezin.

SAVE THE DATE
Blok vrijdag middag 18 februari 2022 nu uw agenda!

Kent u nog meer mensen in Veldhoven of de Kempen die zouden kunnen helpen om de kinderen binnen onze doelgroep te bereiken, stuur
deze ‘SAVE THE DATE” dan aan hen door. Als u ons hun adresgegevens en/of hun e-mailadres doorgeeft, dan ontvangen zij ook
de officiële uitnodiging.

Officiële uitnodiging volgt half januari.