KEMPEN – 34% van de Nederlandse bevolking heeft of krijgt op korte termijn ernstige financiële problemen als gevolg van de coronacrises ofwel de economische crisis die daarvan het gevolg is. Het aantal banen voor flexwerkers en jongeren maar ook opdrachten voor zelfstandigen namen in het afgelopen kwartaal met ongeveer 30% af. In deze situatie is het belangrijk om hulp te vragen. Wanneer je kind(eren) hebt is dat haast je eerste verantwoordelijkheid als je zelf niet vooruit kunt. Immers: het is belangrijk dat zij mee kunnen doen.

Dit geldt in normale omstandigheden, maar zeker in deze crisis waarin scholieren afhankelijk zijn van een eigen laptop of tablet ten behoeve van het thuisonderwijs. Net zo belangrijk: thuis een verjaardag kunnen vieren en hopelijk vanaf september weer naar de sportvereniging of naar dans- of zwemles kunnen gaan.

Voor meer dan de helft van alle kinderen de normaalste zaak van de wereld, maar voor meer dan een derde niet meer: en dat aantal groeit elke week! Rondkomen lukt niet iedereen, je bent dus niet alleen! Stichting Leergeld Veldhoven de Kempen staat klaar als je nu even niet voldoende geld hebt voor je kind. Bij de stichting vraag je financiële ondersteuning aan voor essentiële uitgaven, zoals ouderbijdragen voor school, lidmaatschappen voor port en cultuur, maar ook voor bij voorbeeld een verjaardag. Zo kunnen kinderen zich blijven ontwikkelen en meedoen, ook als het (tijdelijk) financieel wat minder gaat. Ben of ken jij iemand die door de crisis weinig geld heeft, dan kan je via onderstaande links als ouder of hulpverlener (bijvoorbeeld een bewindvoerder, maatschappelijk werker of lid van een wijkteam) een aanvraag doen. Aanvraag indienen