Kansarmen blijven in De Kempen Anoniem

“Ophalen”, dat was de opdracht die de deelnemers aan het jubileumsymposium “Kansrijk Armoedebeleid” van dagvoorzitter Sjoert Bossers kregen. Deel informatie en ervaringen. Die opdracht werd goed opgepakt door sprekers, luisteraars en deelnemers aan de paneldiscussie aan het einde van het symposium.

Voorzitter Angela van Gerwen

Met armoede loop je niet te koop. Het herkennen van financiële achterstand bij kinderen is dus complex. Het SIRE-filmpje waarin een jong meisje aan het woord komt maakte desondanks diepe indruk. Zij wilde graag op dansles, maar daarvoor was er geen geld. “Ik ben boos op mezelf omdat ik geen geld heb voor schoolzwemmen. Je wordt niet gevraagd voor een feestje omdat je zelf geen verjaardagsfeestje kunt geven.”

Adviseurs

Het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Planbureau zijn onderzoeksinstituten die de informatie verzamelen en verwerken waarmee de overheid beleid kan ontwikkelen en uitvoeren. In twee boeiende betogen lieten zij zien dat de armoede in Nederland toeneemt. En dat na een aanvankelijke verbetering van de welstand in ons land. Slachtoffers zijn niet in de eerste plaats de ouderen maar juist de kinderen. In vergelijking met het buitenland scoort Nederland lager als het gaat om bescherming van kinderen tegen armoede. Gelukkig ziet de regering dat ook en komt er vanaf het derde kind meer kindgebonden budget voor het gezin.

Een belangrijke belemmering is dat de politiek graag scoort op korte termijn, terwijl de investering in hulpbronnen pas echt resultaten laten zien op lange(re) termijn. Zou je op die hulpbronnen inzetten dat hebben de kinderen straks meer kansen dan hun ouders nu. Denk bij hulpbronnen aan voorschoolse educatie, taal en rekenvaardigheden. Kortom: lichamelijke en geestelijke gezondheid en gedrag.

Geluk

Wethouder Van Dalen Van Bergeijk zette in zijn voordracht in op geluk. Voor hem is geluk helpen op eigen benen te staan. Dat helpen is in De Kempen een lastige opgave. De Kempen wijkt heel gunstig af als het gaat om schuldhulpverlening. Men is welvarend, maar durven uitzonderingen wel om hulp te vragen? De Kempengemeenten zetten Leergeld in omdat Leergeld effectiever is dan het gemeentelijk apparaat. Leergeld kan beter in contact komen, vaker helpen bij schuldhulpverlening en in natura.  Plannen maken is belangrijk, maar die uitvoeren is veel belangrijker, aldus Van Dalen. Dat lukt met een goed gecoördineerde samenwerking. Hoe bereik je mensen die voor jou onzichtbaar blijven? Het was de hamvraag van de dag.

Buitenland

Leergeldvoorzitter Angela van Gerwen haakte daarop in. Zij vertelde dat 50% van de doelgroep wordt bereikt. Te weinig! Buiten de gevestigde orde kinderen naar een hoger plan brengen is het doel, maar hoe bereiken we die kinderen? Ook een relatief laagdrempelige organisatie als Leergeld zit daar mee. Angela sloot af met een mooie wens. “Ik ben blij want Leergeld is ook leuk werk. Werken, ook voor het welzijn van het kind dat steeds vaker uit het buitenland komt.

Zoals op dit moment uit Oekraine.

 Laten we hopen dat, als dit kind terugkeert, het aan ons terugdenkt als aan een land waar het welkom was.“

Forum discussie