Stichting Leergeld en Voedselbank Veldhoven werken al jaren samen. Die samenwerking wordt steeds structureler. Zijn zij concurrerende vissers in de Veldhovense vijver van maatschappelijke doelen? Met die vraag maakt voorzitter Peer Willemse van de voedselbank korte metten.

“Concurrentie? Daarvan is geen sprake. Samen met het Bureau Sociaal Raadslieden vormen wij met Leergeld een sociaal maatschappelijk cluster. Ons werk doen we vanuit één geweldige locatie aan de Sterrenlaan: Veldwijzer. De samenwerking neemt drempels weg voor onze cliënten. Wij verwijzen hen naar onze partners en tippen onze partners over cliënten die ook op een ander terrein geholpen moeten worden. Alle drie zetten we zo onze middelen efficiënt in en is de kruisbestuiving optimaal. Wij noemen die integrale begeleiding een warme overdracht.”

“We zijn dus geen concurrenten. Voedselbank Veldhoven heeft een ander profiel dan Leergeld. Wij zorgen voor een aantal maaltijden per week. Voor één tot negen personen per gezin. In tegenstelling tot Leergeld kijken wij niet achter de voordeur. De gemeente of een andere instantie meldt inwoners van Veldhoven aan bij de Voedselbank. De gemeente toetst of betrokkenen recht hebben op voedselbankhulp. We bereiken echter lang niet alle gezinnen, in tegendeel: 80% van de gezinnen die een beroep op ons zou kunnen doen, doet dat niet. Simpelweg omdat zij niet weten dat zij bij ons terecht kunnen of omdat men zich schaamt. “

Voedselbank pakketten samenstellen

“Van loket naar loket sturen wil je niet. Dat voorkomen we dankzij de goede samenwerking. De samenwerking leidt er ook toe dat mensen sneller weer zelfstandig kunnen worden. De Voedselbank gaat er van uit dat haar cliënten na een jaar of drie weer zelfstandig kunnen zijn, mede dankzij de hulp van onze partners.”

“Waar we het voor doen? De blijheid en de trots weer op eigen benen te kunnen staan.”

Stichting Leergeld

Op welke kinderen heeft de hulp van de stichting Leergeld betrekking? Het gaat om kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. De stichting helpt op het gebied van onderwijs, cultuur, sport en welzijn. De kinderen leven in gezinnen met weinig financiële middelen waardoor er geen geld is voor onder meer een fiets, laptop, schoolspullen, of lidmaatschap van een sportclub of de bibliotheek. Leergeld zorgt ervoor dat ook deze kinderen kunnen meedoen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld doet dit, omdat deze activiteiten bijdragen aan de ontwikkeling van vaardigheden, talenten en een gevoel van eigenwaarde. Alle kinderen heb recht op deze ontwikkeling. Stichting Leergeld komt altijd zelf bij een gezin kijken op welke manier zij het beste kan helpen. De stichting helpt kinderen nooit met contant geld. De kosten, of een gedeelte daarvan) betaalt de stichting rechtstreeks aan een school, een club of aan een leverancier.

Meer informatie over Stichting Leergeld Veldhoven de Kempen is te vinden op www.leergeldveldhovendekempen.nl.