Vergoeding digitale leermiddelen  bij de scholen weer actueel.

In de sector onderwijs is inmiddels de discussie over de aanschaf van laptops en tablets en wie die moet betalen weer aan de orde. In het Eindhovens Dagblad van woensdag 14 november is hier aandacht aan besteed. Op de voorpagina een inleidend artikel en op pagina 4 in een interview met de voorzitter van Leergeld Nederland Gaby van den Biggelaar en met korte reacties van rectoren van verschillende scholen voor voortgezet onderwijs in deze regio.

 

Leergeld Nederland constateert dat momenteel meer dan de helft van de betalingen van onderwijs gerelateerde kosten besteed worden aan de vergoeding voor laptops en tablets in het voortgezet onderwijs. Mag een school daarvoor van de ouders een ouderbijdrage vragen? De ouderbijdrage is geen verplichting maar vrijwillig. Moeten de scholen deze kosten gewoon helemaal voor hun rekening nemen en wat is de rol van de overheid hierin zijn onder meer onderwerpen die in de discussie een rol spelen.

Leergeld Nederland stelt zich op het standpunt dat digitale leermiddelen in principe gewoon door de school moeten worden verstrekt. De overheid en de onderwijssector zouden hierover in beraad moeten gaan. Scholen hebben nu geen eenduidig beleid in deze kwestie.

Bron ; Eindhovens Dagblad 14 november 2018