Fred Vermeulen nieuw bestuurslid Leergeld

niet van toepassing

Wim Raaphorst draagt stokje over
Fred Vermeulen nieuw bestuurslid Leergeld

Geen wonder dat in het seizoen toeristen graag naar Bergeijk komen. De gemeente is het toonbeeld van een welvarend Kempisch dorp. Alleen: niet voor iedereen. Het aantal gezinnen dat in acute financiële nood verkeert verdubbelde in zo’n kleine zes jaar en schrijft nu een getal van twee cijfers. We praten met twee medewerkers van Stichting Leergeld Veldhoven & De Kempen. Zij helpen deze gezinnen met een glimlach. Want ondanks de ernstige situatie: hun hulp helpt en dat geeft voldoening.

Wim Raaphorst begon 5,5 jaar geleden als bestuurslid van Leergeld met zijn werkzaamheden in Bergeijk. Hij vertelt: “Helpen in natura voorkomt dat gezinnen hulpgeld besteden aan zaken waarvoor de steun niet bedoeld is. Helaas zijn mijn vrouw en ik kinderloos gebleven. Toen ik aan de slag ging voor Leergeld was ik dus betrekkelijk onervaren. Ik schrok van de moeilijkheden die kinderen kunnen hebben Het ergst is het sociale isolement waarin kinderen komen als zij niet kunnen meedoen”.

Schaamte

Wim staat op het punt zijn stokje binnen Leergeld over te geven aan Fred Vermeulen. Vermeulen is met zijn politieke werk in Bergeijk een bekend gezicht. Als verpleegkundig specialist in de jeugdpsychiatrie kent hij de problemen waarmee veel kinderen en jongeren kampen. Waarom raken kinderen in dat sociale isolement? “Het gaat om meedoen. Als je geen geld hebt voor sportkleding dan lig je eruit. Veel zzp’ers kunnen niet voldoende sparen voor extra nooduitgaven. Er zijn ook statushouders die extra steun nodig hebben. Men schaamt zich vaak voor de situatie. Dan zeggen ouders: houd het stil voor de kinderen. Begrijpelijk, maar onzin. Van een bijstandsuitkering kun je niet leven. Zowat de helft van de Nederlandse gezinnen kan niet of met moeite rondkomen van hun inkomen. Dat zegt denk ik genoeg”. Wim vult aan: “De energiecrisis is een koude klap voor veel gezinnen”.

Gemeente

Stichting Leergeld Veldhoven & De Kempen is een onafhankelijke stichting. De werknemers zijn vrijwilligers. Het geld komt van particulieren, bedrijven en natuurlijk via een gemeentelijke subsidie. De samenwerking met de gemeente is heel goed. Welzijn is toch een gemeentelijke verantwoordelijkheid? Wim: “Ja. Maar de gemeente kan niet alle problemen oplossen. Wij helpen de gemeente. Soms moeten we inspringen in plaats van bijspringen. Het liefst maak je jezelf overbodig, maar dat is niet realistisch. Bovendien: soms kunnen wij sneller werken. De hulp is een-op-een, met kortere lijnen. De betrokkenheid tussen burgers onderling is belangrijk in een lokale samenleving.”

Fred maakt als raadscommissielid Maatschappelijke Zaken onderdeel uit van de lokale overheid. Is er sprake van belangverstrengeling? Fred: “Nee. In die rol bemoei ik met de inhoud en niet met de besluitvorming. Zo kan ik geen invloed uitoefenen op raadsbesluiten.”

Voor Wim is dit werk nu gedaan. Spijt? “Ik ben nu echt op een leeftijd dat ik wat meer tijd voor mijzelf en mijn vrouw wil hebben. Ik stop niet met alles, maar ben wel aan het afbouwen. Afscheid nemen is niet leuk, maar wat helpt: ik kijk terug op een leerzame en vooral zinvolle periode bij Leergeld. ”