Belastingvoordeel als donateur

niet van toepassing

Belastingvoordeel als je doneert aan Leergeld Veldhoven en De Kempen

Als donateur van Leergeld Veldhoven & De Kempen draag je met jouw donatie direct bij aan een beter bestaan voor de kinderen uit deze regio die dreigen buiten de boot te vallen. En met jouw hulp, kunnen we nog meer kinderen in onze regio bereiken en laten meedoen.
Terwijl je belastingvoordeel geniet!

Doneren met belastingvoordeel
De Belastingdienst beschouwt Leergeld Veldhoven & De Kempen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Periodiek schenken aan Leergeld Veldhoven & De Kempen is daardoor voor donateurs fiscaal voordelig. Donaties zijn namelijk jaarlijks aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Periodiek schenken
Periodiek schenken is voor jou en voor Leergeld Veldhoven & De Kempen voordelig. Dus direct méér kinderen kunnen laten meedoen, zonder dat het iets extra kost. Daarnaast wordt het steeds makkelijker gemaakt.
Voorheen moest periodiek schenken met belastingvoordeel via een notaris worden vastgelegd. Dat is niet meer nodig. Je kunt dit direct met ons regelen. Enige voorwaarde is dat je jouw periodieke schenking voor ten minste 5 jaar vastlegt.

Via de notaris
Wil je een periodieke schenking toch via de notaris vastleggen? Dan kunnen we je hierbij ook behulpzaam zijn.
Wat je kunt doen is het formulier dat elders op deze website staat uitprinten, ondertekenen, en dit samen met een kopie van jouw legitimatiebewijs sturen naar Leergeld Veldhoven & De Kempen t.a.v Fundraising. Het adres staat op het formulier. Leergeld regelt verder alles met een van de notarissen die Leergeld Veldhoven & De Kempen ondersteunen.
Dat doen ze tegen een sterk gereduceerde vergoeding!

De voordelen
1) Jouw gift is volledig aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Je ontvangt een deel van jouw gift terug van de Belastingdienst. Dit kan oplopen tot een belastingvoordeel van 52%.
Leergeld Veldhoven & De Kempen is voor minimaal 5 jaar verzekerd van jouw steun en kan daardoor kinderen in deze regio voor de langere termijn ‚”laten meedoen” zodat ze niet buiten de boot vallen.
Je gift komt voor 100% ten goede aan Leergeld Veldhoven & De Kempen en dus aan de kinderen.

a. omdat goede doelen met een ANBI-status geen schenkbelasting hoeven te betalen.

b. omdat Leergeld uitsluitend werkt met vrijwilligers en die krijgen geen onkostenvergoedingen.

2) Eenvoudig te regelen
Jouw periodieke schenking is eenvoudig onder te brengen in een schriftelijke overeenkomst. Daarvoor kun je ons formulier downloaden.

Stuur het vervolgens ingevuld naar ons op. Wij zorgen ervoor dat het formulier wordt aangevuld met een verwerkingsnummer. Het originele formulier sturen wij naar jou terug voor jouw eigen administratie. Dit formulier heb je namelijk nodig voor jouw jaarlijkse belastingaangifte.

Enkele voorbeelden

Stel je schenkt € 250 per jaar. Je krijgt 42% terug van de belastingdienst, dit is € 105 (let op dit is wel afhankelijk van jouw inkomen). Wij hebben dan € 250 ontvangen en dat heeft jou slechts € 145 gekost!

Stel je wil netto maximaal € 500 per jaar doneren. Ervan uitgaande dat je 52% belasting betaalt dan krijg je van de belastingdienst € 541 terug. Wij ontvangen dan € 1.041 terwijl het jou maar € 500 kost.

Wij helpen jou graag
Leergeld Veldhoven & De Kempen maakt het jou graag zo gemakkelijk mogelijk om te schenken met belastingvoordeel. Een van onze vrijwilligers kan in een gesprek e.e.a. toelichten.
Je kunt contact opnemen via coordinator.veldhoven@leergeldvdk.nl.

Ook op de website van de belastingdienst kun je informatie vinden over het fiscaal aftrekken van giften aan een ANBI geregistreerde instelling.

Stichting “STICHTING LEERGELD VELDHOVEN & DE KEMPEN” is een instelling met een ANBI status ons RSIN nummer is 816879394.