Vacature Coördinator

niet van toepassing

Leergeld is een vrijwilligersorganisatie met als doel kinderen tot 18 jaar van gezinnen met een besteedbaar inkomen tot 130 % van de bijstandsnorm, in staat te stellen deel te nemen aan schoolactiviteiten, sport en cultuur.
Het gaat daarbij om ouderbijdragen, computers, fietsen, schoolreisjes, contributies van verenigingen, sportkleding, muziekles, zwemles, etc.
Aanvragen kunnen ingediend worden via de website van Stichting Leergeld Veldhoven en de Kempen.

Werkzaamheden

De aanvragen komen terecht bij de coördinator die vervolgens een intermediair verzoekt met het gezin contact op te nemen voor een huisbezoek.
De intermediair brengt aan de coördinator advies uit en deze neemt een beslissing, zo nodig na intern overleg.
Voor de uitvoering van het besluit legt de coördinator, via de mail, contacten met scholen, verenigingen en winkels over de betaling en aanschaf van artikelen.
Na ontvangst van de nota’s zorgt de coördinator voor invoering in het informatiesysteem.
Alle kosten worden rechtstreeks betaald aan de leverancier, school, vereniging, etc.

In de Kempen heeft iedere gemeente een coördinator. De coördinatoren vervangen elkaar bij vakanties. Afstemming van werkzaamheden gebeurt elke woensdagmorgen in de Eikenburg in Eersel.

Daarnaast kunnen ook thuis werkzaamheden worden uitgevoerd.

Rekening gehouden moet worden met een tijdsbesteding van tenminste 2 dagdelen per week.

Profiel

  • Functioneren op HBO niveau
  • Goede communicatieve vaardigheden
  • Samenwerken en leidinggeven
  • Enige kennis van sociale regelingen
  • Affiniteit met de doelgroep en motivatie voor het werk van Leergeld
  • Ervaring met geautomatiseerde systemen

Voor nadere informatie kunt je terecht op de website; www.leergeldveldhovendekempen.nl of contact opnemen met Gerrit van Ham,

gerrit@leergeldvdk.nl telefoonnummer 06-14636512