Vacature medewerker (intermediair)

niet van toepassing

Leergeld is een vrijwilligersorganisatie met als doel kinderen tot 18 jaar van gezinnen met een besteedbaar inkomen tot 130 % van de bijstandsnorm, in staat te stellen deel te nemen aan schoolactiviteiten, sport en cultuur.
Het gaat daarbij om ouderbijdragen, computers, fietsen, contributies van verenigingen, sportkleding, muziekles, zwemles, etc.
Aanvragen kunnen ingediend worden via de website van Stichting Leergeld Veldhoven en de Kempen.

Werkzaamheden

De aanvragen komen terecht bij de coördinator die vervolgens jou als intermediair verzoekt met het gezin contact op te nemen voor een huisbezoek.
Je legt de mogelijkheden en de werkwijze uit van Leergeld.
Tijdens het huisbezoek gaat je na welke vragen en wensen er spelen en verzamel je informatie daarover en over de financiële situatie van het gezin.
Deze gegevens leg je vast in een geautomatiseerd systeem waarvoor een laptop beschikbaar wordt gesteld.
Je brengt aan de coördinator advies uit en die neemt een beslissing, zo nodig na intern overleg.

Profiel

  • Goede communicatieve vaardigheden
  • Enige kennis van sociale regelingen is een voordeel
  • Affiniteit met de doelgroep en motivatie voor het werk van Leergeld
  • Ervaring met geautomatiseerde systemen

Voor nadere informatie kun je terecht op de website; www.leergeldveldhovendekempen.nl of contact opnemen met Gerrit van Ham,

gerrit@leergeldvdk.nl telefoonnummer 06-14636512.