Stichting Leergeld blijft broodnodig: ‘Eén op circa elf kinderen leeft hier in armoede’

niet van toepassing

Stichting Leergeld ziet de doelgroep al jaren gestaag groeien. De laatste jaren treffen de vrijwilligers van de stichting meer en meer schrijnende gevallen aan. Bij de start van Stichting Leergeld Veldhoven in 2006 was het de 37ste in Nederland. ,,Inmiddels zijn er al 113. Dat spreekt voor zich”, zegt Gerard Coppens, een van de negen bestuursleden van de stichting.


Bron: ED, https://www.ed.nl/veldhoven/stichting-leergeld-blijft-broodnodig-een-op-circa-elf-kinderen-leeft-hier-in-armoede~ab45a695/?cb=dc088fed5bb4942a6638b92c6a5a0d95&auth_rd=1

Gaandeweg sloten de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden aan en wordt onder de naam Stichting Leergeld Veldhoven & de Kempen een werkgebied van 100.000 inwoners bediend.

,,Een op circa elf kinderen leeft er in armoede. Momenteel staan bij ons ruim 560 gezinnen ingeschreven met in totaal 1250 kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar”, weet Frans Heutinck. De Veldhovenaar is algemeen leidinggevende en onlangs in het zonnetje gezet voor zijn 12,5 jarige inzet als vrijwilliger.

Geen geld geven, wel helpen met facturen

Onder de ruim 55 vrijwilligers bevinden zich intermediairs die huisbezoeken afleggen, coördinatoren die aanvragen van gezinnen beoordelen en administratieve krachten die binnenkomende facturen betalen. ,,Er wordt geen geld gegeven”, benadrukt Heutinck.

Ingediende facturen kunnen de aanschaf van bijvoorbeeld schoolspullen of een fiets betreffen. Tegenwoordig worden ook de kosten voor een smartphone vergoed. ,,Acht jaar geleden was daar nog geen sprake van. Nu kunnen scholieren niet meer zonder. We vergoeden de aanschaf van een functioneel exemplaar.”

"Voorheen waren het vooral kinderen van ouders die een bij­stands of andere uitkering genoten. Tegenwoor­dig zien we ze ook van zzp’ers, kleine zelfstandi­gen en eenouderge­zin­nen" - Frans Heutinck

Kinderen mogen ook een sport kiezen. Binnenkort komt er een cultuuractiviteit bij. Coppens: ,,Dat zijn we aan het ontwikkelen. Een werkgroep bekijkt binnen ons werkgebied wat leuk is en wat we kunnen aanbieden. We zetten in op cultuur in de brede zin van het woord.”

Donateurs zijn van groot belang voor de stichting, weet Coppens die met een aantal vrijwilligers de pr en communicatie verzorgt. ,,We zorgen voor de naamsbekendheid en het benaderen van sponsors. We leveren geen tegenprestatie, het gaat vooral om mensen die een donateurschap willen of bedrijven die een actie voor de stichting houden.”

Schaamte om zich te melden

Zichtbaarheid blijft belangrijk want het aantal te steunen kinderen groeit nog altijd. Heutinck: ,,Voorheen waren het vooral kinderen van ouders die een bijstands- of andere uitkering genoten. Tegenwoordig zien we ze ook van zzp’ers, kleine zelfstandigen en eenoudergezinnen.’’

,,Daarnaast ook kinderen van mensen die een te hoge huur hebben of in een te duur huis wonen en te maken krijgen met hogere energielasten of een toename van ziektekosten. Vaak is er schaamte om zich bij ons te melden. Wij hebben contacten met onder meer huisartsen en sportclubs. Als zij signaleren dat er iets niet goed gaat in een gezin, moeten zij de ouders wijzen op de stichting.”

"Elk kind moet gratis en passend onderwijs krijgen" - Frans Heutinck

De tweedeling in de maatschappij wordt groter, signaleert Heutinck. ,,We komen schrijnende gevallen tegen. We zien mensen die met de rug tegen de muur staan zoals een gezin waarvan op nagenoeg de complete inboedel beslag is gelegd.’’

,,Ongeacht de situatie van de ouders wordt een kind altijd geholpen. Voor hun ontwikkeling is het belangrijk dat ze gelijke kansen hebben. Elk kind moet gratis en passend onderwijs krijgen. We zijn nu binnen de stichting aan het bekijken om ook bijles te betalen voor kinderen die niet meekunnen. We zien ook wel eens dat kinderen in de financiële problemen komen zodra ze 18 zijn. We onderzoeken de optie om hen een kleine financiële ondersteuning te geven.”